»Tyst« stroke vanligt vid högt blodtryck

1 september 2009

Människor över 60 år och med högt blodtryck löper 60 procents ökad risk att drabbas av »tyst« stroke jämfört med 60-åringar med normalt blodtryck. Det visar en studie på 477 människor mellan 60 och 64 år gjord vid University of New South Wales i Sydney i Australien. Så kallad »tyst« stroke ger inga synbara symtom men antas leda till kognitiva problem, exempelvis försämrat minne.?

Källa: Neurology 2009;73:266-272.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida