Uppsala: Anhöriga som vårdar närstående ska få stöd

Uppsala: Anhöriga som vårdar närstående ska få stöd
För att skapa bra rutiner har en särskild blankett och ett vykort tagits fram där anhöriga kan ange sitt telefonnummer och senare bli uppringd av en anhörigkonsulent.

Många som vårdar sina kära kan själva bli sjuka av utmattning. För att undvika detta samarbetar Akademiska sjukhuset i Uppsala med länets kommuner om anhörigstöd. I morgon presenteras samarbetet på en utbildningsdag.

Anhörigstöd till den som vårdar en sjuk anhörig i hemmet har funnits sedan 1998, men stödet har sett mycket olika ut. Dessutom är kunskapen om vilken avlastning som man har rätt till dåligt spridd.

För att fler anhöriga ska få hjälp har akutsjukvården inom Akademiska sjukhuset inlett ett nära samarbete om anhörigstöd med Uppsala läns alla kommuner. Detta presenteras på en utbildningsdag på sjukhuset den 16 november.

Utbildningsdagen vänder sig till chefer och personal inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård och beslutsfattare inom området.

– Vi vill göra allt för att anhöriga som vårdar sjuka i hemmet inte själva ska bli patienter. Det är viktigt att anhöriga tidigt får vetskap om det stöd som finns från sjukhusets sida och ute i kommunerna, säger Anette Ingemansson, anhörigsamordnare på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd

Sedan 1 juli 2009 är kommunerna skyldiga att aktivt erbjuda anhörigstöd. Sjukvårdspersonal är å sin sida skyldig att förebygga ohälsa, sjukdom eller skada.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida