Upptäckt banar väg för behandling av stroke och Alzheimers

Upptäckt banar väg för behandling av stroke och Alzheimers
Professor Christer Betsholtz har lett studien som kan göra det möjligt att styra läkemedel direkt in i hjärnan.

En forskargrupp har upptäckt hur den barriär regleras som skyddar hjärnan från skadliga ämnen i blodet. Därmed kan det bli möjligt att transportera läkemedel direkt till hjärnan. Det kan få stor betydelse vid behandling av bland annat stroke och Alzheimers sjukdom.

Blodkärlen i hjärnan är nästan helt täta och släpper igenom betydligt färre substanser i blodet än andra organ i kroppen. Den så kallade blod-hjärnbarriären skyddar hjärnan mot nervskadande ämnen som finns naturligt i blodet. Men samtidigt som den skyddar blir den ett hinder för läkemedel till hjärnan.

I en ny studie visar forskare på Karolinska institutet i Stockholm och Sahlgrenska akademin i Göteborg att blod-hjärnbarriären regleras av en celltyp som kallas pericyter.

Utan pericyter öppnas en speciell transportväg genom kärlväggen som gör att molekyler av olika storlek passerar från blodet ut i hjärnan, till exempel stora plasmaproteiner som är skadliga för nervceller. 

Blodkärlens genomsläpplighet har på sistone setts som en faktor som kan ha betydelse vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och ALS. Genom att manipulera pericyterna kan det bli möjligt att styra läkemedel direkt till de center i hjärnan som är skadade vid dessa sjukdomar.

Cancerläkemedel med liknande effekt

– Ett intressant fynd är också att cancerläkemedlet imatinib, som hämmar vissa signalproteiner för celltillväxt, har en liknande effekt som närvaron av pericyter. Det vill säga de stänger transportvägen över kärlväggen, säger Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Det är han som har lett studien Pericytes regulate the blood-brain barrier som har publicerats i tidskriften Nature.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida