Utdragna förlossningar underbehandlas

Utdragna förlossningar underbehandlas
Både över- och underbehandling med oxytocin är vanligt visar en studie från Mittuniversitetet. Arkivbild: Mostphotos

Sju procent av de drabbade kvinnorna får inget värkstimulerande dropp. Det får däremot var tredje kvinna med normalförlossning trots att tecken på utdragen förlossning saknas.

Den olämpliga användningen av oxytocin riskerar att orsaka onödigt lidande och komplikationer i båda grupperna, enligt en ny studie.

Mer kunskap behövs

– Det finns behov av större klinisk kunskap för att identifiera och klassificera en förlängd förlossning, säger barnmorskan Astrid Nystedt, docent i omvårdnad som genomfört studien på Mittuniversitetet.

Studien bland drygt 800 kvinnor i Mellansverige visar att upp till var femte kvinna har upplevt en förlossning som kan diagnostiseras som utdragen.

De flesta förlossningsavdelningar har riktlinjer för användning av oxytocin, men färre har riktlinjer för att kunna identifiera en utdragen förlossning. Astrid Nystedt efterlyser samförstånd i klassificering och behandling av utdragen förlossning.

Undvika felaktiga behandlingar

– En noggrann hantering är avgörande för att bevara normala födslar och undvika felaktiga behandlingar och interventioner, säger hon.

Studien Diverse definitions of prolonged labour and its consequences with sometimes subsequent inappropriate treatment är publicerad i BMC Pregnancy and Childbirth.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida