Utreder webbaserad psykiatriutbildning

5 oktober 2007

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag utreda om det behövs webbaserade vidareutbildningar för sjuksköterskor, läkare och kurator inom psykiatrin. I uppdraget ingår att beskriva hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. 

Uppdraget ska redovisas den 15 november.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida