Utredning: Resursslöseri med ambulanssjuksköterskor i transporter

Att låta kvalificerade ambulanssjuksköterskor transportera patienter som inte behöver akut vård är resursslöseri, slår en utredning fast.

I dag lägger ambulansen allt för mycket tid på att köra patienter som inte behöver akut vård. Dessa transporter medför dessutom att det ofta råder brist på ambulanser till akuta utryckningar. Att transporterna dessutom sköts av högt kvalificerade ambulanssjuksköterskor är resursslöseri, framför Blekingelandstinget i ett pressmeddelande. En utredning har gjorts om den framtida organisationen av ambulanserna i länet.

Upphandla rena transporter

Utredarens förslag är att dessa icke-akuta transporter i stället skulle kunna skötas av någon annan och utredarens förslag är att landstinget handlar upp tjänsten av Blekingetrafiken.
– Nu ska vi analysera utredningen och se vad i den som vi kan tänkas förverkliga, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Jan-Olof Henriksson.
I december ska ett förslag till ny ambulansorganisation presenteras för politikerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida