Uttalad trötthet vanligt efter hjärtinfarkt

Att lida av trötthet och depression är vanligt många månader efter en hjärtinfarkt. För att patienterna ska orka genomföra de livsstilsförändringar som krävs kan de behöva extra stöd.

Sjuksköterskan och universitetsadjunkten Pia Alsén vid Högskolan Väst i Trollhättan har låtit 200 personer fylla i ett frågeformulär fyra månader efter deras infarkter.

Hälften av patienterna uppgav att de led av uttalad trötthet. Av dem var cirka 20 procent deprimerade.

Patienternas sjukdomsuppfattning förändrades från första veckan till fyra månader efter hjärtinfarkten. Från att ha uppfattat infarkten som en akut händelse såg de sin sjukdom som kronisk. Uppfattningen att kunna kontrollera sjukdomen själv eller genom behandling minskade också.

– Det är viktigt att identifiera såväl trötthet som depression hos de här patienterna. Depressionen ska behandlas, inte minst med tanke på att risken för en ny hjärtinfarkt ökar vid depression. Men tröttheten i sig gör också att de får svårt att göra de livsstilsförändringar som krävs. Man måste hitta strategier att hjälpa dem komma i gång, säger Pia Alsén.

Pia Alsén har nyligen lagt fram sin avhandling – Illness perception and fatigue after myocardial infarction vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Du kan läsa den här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida