Vanligare med stroke hos yngre

Vanligare med stroke hos yngre
Stroke blir vanligare hos yngre i Sverige. En allvarlig utveckling som måste vändas, anser Annika Rosengren, professor vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet

Stroke bland yngre ökar i Sverige. En trolig förklaring är förändrade levnadsmönster, visar en studie från Sahlgrenska akademin.

En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har studerat närmare 400 000 fall av stroke som orsakades av blodpropp mellan 1987 och 2010 i Sverige.

Undersökningen visar att antalet strokefall i åldersgruppen 65-84 år har minskat markant sedan slutet av nittiotalet. En viss minskning gäller även gruppen 44-65 år. 

Däremot syns en ökning i den yngre gruppen, 16-44 år, med 1,5 procent per år. Forskarna är inte säkra på orsaken, men räknar med att förändrad livsstil och fetma spela in.

Även ny teknik, där man enklare kan upptäcka även en mindre stroke, kan vara en förklaring.

– Man har ganska stora möjligheter att påverka sin egen risk för att få stroke. Det behöver vi göra de yngre i riskzonen medvetna om. En stroke medför mycket mänskligt lidande och är kostsamt och tidskrävande att rehabilitera. Det innebär stora vinster om vi lyckas vända den uppåtgående kurvan bland de yngre, säger Annika Rosengren professor vid Göteborgs universitet, en av forskarna i studien.

Stroke är trots detta mycket vanligare hos den äldre befolkningen. Fyra av fem personer som drabbas av stroke är över 65 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida