Vanligt med D-vitaminbrist vid kol

Vanligt med D-vitaminbrist vid kol
Forskning från Göteborg visar att var tionde kol-patient hade utvecklat D-vitaminbrist. D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Arkivbild Colourbox.

Inför D-vitaminkontroller som rutin för kol-patienter, uppmanar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Forskarnas utgångspunkt var att bevis börjar dyka upp som pekar på att patienter med kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, har en sämre D-vitaminstatus än resten av befolkningen. Det skulle kunna påverka flera sjukdomstillstånd.

Otillräckligt intag

D-vitaminbrist kan bero på både för lågt kostintag och för lite utevistelse i solen, och den låga UVB-strålningen på nordliga breddgrader skulle kunna förstärka problemet, resonerade de.

Forskarna undersökte därför D-vitaminhalterna i blodet och kosten hos 98 kol-patienter från Göteborg och Uppsala och jämförde med 149 friska äldre mellan 65 och 80 år i en kontrollgrupp.

Kol-patienterna hade genomgående sämre D-vitaminstatus men i bägge grupperna var D-vitaminintaget otillräckligt, trots att kol-patienterna hade ett större totalt intag av D-vitamin än den friska kontrollgruppen.

Över hälften av kol-patienterna hade för låga halter i blodet och var tionde hade utvecklat D-vitaminbrist.

Rutinmässig mätning

Enligt dietisten Frode Slinde, docent vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och en av forskarna bakom studien, berodde kol-patienternas större intag på att många av dem har benskörhet och i större utsträckning använder läkemedel mot benskörhet som innehåller vitamin D.

– Att många kol-patienter trots detta har otillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet borde leda till att sjukvården tar detta på allvar och rutinmässigt mäter kol-patienters vitaminstatus och sätter in behandling hos dem som uppvisar för låga nivåer, säger hon.

Studien Vitamin D status and dietary intake in a Swedish COPD population är publicerad i tidskriften Clinical respiratory journal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida