Var sjätte cancerfall hade kunnat hindras

Av alla cancersjukdomar som diagnostiseras i världen under ett år orsakas var sjätte av infektioner som till stor del går att förebygga eller behandla. Som vanligt är det de fattigaste länderna som är värst drabbade.

Det visar en studie som publiceras på den medicinska tidskriften Lancets hemsida i dag.

Studien är gjord av några franska forskare som använt sig av en mängd olika källor, inklusive 2008 års statistik från det världsomspännande cancerregistret Globocan som täcker in 27 olika cancerformer i 184 länder.

Deras slutsats är att olika typer av infektioner årligen ger upphov till cirka två miljoner nya cancerfall. Hela 80 procent av dem diagnostiseras i underutvecklade regioner där tillgången till vacciner, antibiotika eller andra antibakteriella behandlingar är starkt begränsade eller obefintliga.

I exempelvis Australien och Nya Zeeland var andelen cancrar som uppkom som en följd av en infektion 3,3 procent, mot 32,7 procent i Afrika söder om Sahara.

Av de cirka 7,5 miljoner människor som år 2008 dog av cancer uppskattar forskarna att 1,5 miljoner hade fått sin cancer till följd av en virus-, bakterie- eller parasitinfektion som antingen hade gått att förhindra genom förebyggande åtgärder eller kunnat läkas med effektiv behandling.

En mycket stor del av de cancersjukdomar som uppkommer på grund av infektioner är starkt förknippade med infektionssjukdomar som HPV (humant papillomvirus), Helicobakter pylori samt hepatit B och C. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida