Vårdförbundet i Sörmland kritiserar besparingspaket

Vårdförbundet i Sörmland kritiserar besparingspaket
Ulla Jordán efterlyser en mer långsiktig plan för sjukvården i Sörmland.

Vårdförbundet i Sörmland har begärt central förhandling om landstingets nya besparingsförslag. Åtgärderna skulle slå hårt mot psykiatrin och drabba en redan utsatt patientgrupp, anser Vårdförbundet.

– Jag vet inte hur många besparingsförslag som jag har varit med om. Landstingets ständiga besparingar och åtgärdspaket väcker oro och gör att personalen mår dåligt, säger Ulla Jordán, ordförande för Vårdförbundet Sörmland.

Hon anser att landstinget har en dålig kontroll över sin ekonomi eftersom det hela tiden kommer nya besparingsförslag. Ena stunden går landstinget med plus, några månader sedan dras bromsen åt, enligt Ulla Jordán.

Sparar på psykiatrin

Hälso- och sjukvården i Sörmland måste sänka sina kostnader med cirka 200 miljoner kronor för att hålla de ekonomiska ramarna. Alla sjukhus och vårdcentraler i länet berörs av kravet på sänkta kostnader.

– Vi har framför allt reagerat mot att sparförslagen slår hårt mot psykiatrin inom länet, säger Ulla Jordán.

Flera öppenvårdsmottagningar och BUP-mottagningar ska läggas ned enligt förslaget.

– Det går helt emot vad vi tycker. Vi vill i stället att man förstärker öppenvården så kanske det minskar trycket på slutenvården, säger Ulla Jordán.

När arbetsgivaren kallade de fackliga organisationerna till förhandling om åtgärdspaketet förklarade sig Vårdförbundet oenigt och begärde en central förhandling som kommer att ske nästa vecka.

Länssjukvårdsnämnden ska ta beslut om åtgärdspaketet i juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida