Vårdförbundet skänker pengar till flyktingkatastrofen

Vårdförbundet skänker pengar till flyktingkatastrofen
En stor grupp flyktingar kom i går till Rödby på Lolland i Danmark. Foto: TT

Röda korset och Läkare utan gränser får 50 000 kronor var.

– Allas lika värde och allas rätt till god och säker vård står inskrivet i våra internationella etiska koder. Den här gången väljer vi att stötta Läkare utan gränser och Röda korset, men Rädda Barnen, Radiohjälpen och flera andra gör förstås också storartade insatser, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Ungefär två tredjedelar av de som flyr är män och pojkar som kommer från Mellanöstern, Afrika och Afghanistan. Var är alla flickor och kvinnor? frågar hon sig.

–De drabbas ofta värst i krig och katastrofer och löper dessutom stor risk att utsättas för fruktansvärda övergrepp även under flykten, säger hon.

Vid den internationella sjuksköterskekonferensen ICN i Sydkorea i slutet av juni skänkte Vårdförbundet 85 000 kronor till Girl Child Education Fund. Fonden arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor, vars avlidna förälder eller föräldrar har arbetat som sjuksköterska/sjuksköterskor, ska få en skolutbildning.

Bidrag till föräldralösa flickor

Vill du lämna ett bidrag till Girl Child Education Fund kan du använda dig av Vårdförbundets plusgirokonto: 409 32 95-6.

Märk inbetalningen med "Konto 2421 ICN".

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida