Värmland: Nya bra rutiner för akutvård fungerar dåligt

Värmland: Nya bra rutiner för akutvård fungerar dåligt
Nya bra rutiner, men inte på helgen.
Foto: Colourbox

Ambulansen och akuten i Värmland har fått nya mer patientsäkra rutiner, men för lite utbildning och resurser för att kunna leva upp till de nya kraven. Nu reagerar Vårdförbundet.

Metts (Medical emergency triage and treatment system) är ett akutprotokoll som ska börja fyllas i av ambulanspersonalen under en utryckning. När ambulansen är framme vid akuten kan personalen där direkt se på protokollet hur snabbt de måste börja behandla den sjuka eller skadade patienten.

Bra initiativ för patientsäkerheten, tycker Vårdförbundet. Problemet är bara att personalen inte har fått rätt förutsättningar att klara av de nya rutinerna.

– Det fungerar måndag till fredag, men inte på lördagar och söndagar. Det måste vara lika vård på lika villkor. Man har inte planerat processen och gett nog med utbildningstid, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning Värmland.

Ogenomtänkt genomfört

Hon har också reagerat på att landstinget i Värmland infört organisationsförändringen utan att informera och involvera facket. Vårdförbundet har därför begärt så kallade tvisteförhandlingar i syfte att få till en diskussion med arbetsgivaren om hur ambulansen och akuten ska få ordning på de nya mer patientsäkra rutinerna.

– Vi har inget emot Metts, men landstinget har infört det utan tanke på hur det ska kunna användas, säger Ann-Britt Jonsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida