Vart femte spädbarn har en förälder med depressiva symtom

Vart femte spädbarn har en förälder med depressiva symtom
Barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis har studerat hur vanligt det är med depressiva symtom hos nyblivna mammor och pappor.

Det är dags att ta hänsyn även till hur papporna mår, tycker barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis.

I en ny avhandling visar hon att depressiva symtom inte bara påverkar föräldrarnas anknytning till barnet utan också hur väl föräldrarna kommer överens. Om någon av föräldrarna, eller båda, har en depression ökar risken för separation.

Till skillnad från i många andra studier har Birgitta Kerstis inte bara undersökt hur vanligt det är med depressiva symtom hos nyblivna mammor utan också hos papporna.

Mellan 15 och 18 procent av mödrarna och mellan 5 och 9 procent av fäderna skattade att de under barnets första sex månader led av depressiva symtom. Det innebär att nästan vart femte barn har åtminstone en deprimerad förälder.

Socialstyrelsen rekommendation är att mammor sex till åtta veckor efter förlossningen ska screenas för depressiva symtom, vilket också görs på många barnavårdscentraler. Birgitta Kerstis tycker att även pappor bör ingå i screeningen.

– Det är betydelsefullt för hela familjens välmående eftersom depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet, enigheten i förhållandet samt risken för separation, säger hon.

Birgitta Kerstis är doktorand vid centrum för klinisk forskning i Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerar på Västmanlands sjukhus i Västerås nu på fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida