Västernorrland utreder remisstvång till akuten

Landstinget i Västernorrland har gett förre sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson i uppdrag att utreda om det är möjligt att införa remisstvång till akutmottagningen. Nu vill han veta hur Socialstyrelsen ser på saken.

– Än så länge har vi inga lösningar, bara problemställningar, säger Sigbjörn Olofsson.

För ett par månader sedan fick han lämna posten som sjukhusdirektör för Sundsvalls sjukhus efter strider både internt och med landstingsledningen. Nu har han fått ett nytt uppdrag av landstinget: att utreda om det är möjligt att införa remisstvång till akuten.

– Jag tittar bland annat på om det är möjligt att primärvården tar ett större ansvar och om sjukvårdsupplysningen kan spela en mer aktiv roll, säger Sigbjörn Olofsson till Vårdfokus.

Hur det rent konkret ska gå till, vem som ska avgöra vart patienterna ska och vem som ska få skriva remisser till akuten, vet han i dagsläget inte. Men problemet med de stora patientflödena på akuten är så stort att något måste göras, anser han.

– Vi börjar med att titta på förutsättningarna och jag vill bland annat veta hur Socialstyrelsen ser på remisstvång innan vi går vidare, säger Sigbjörn Olofsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida