Västmanland riskerar överbeläggningar inom psykiatrin

En psykiatrisk avdelning i Västmanland läggs ned trots att den är fullbelagd. Nu befaras överbeläggningar i ett län där patienterna redan ger ett lågt betyg till den psykiatriska slutenvården.

Sektionschefen Jan-Erik Sandberg säger till Radio Västmanland att avdelning 92 inom den psykiatriska slutenvården i Västmanland kommer att läggas ned den 1 april nästa år. Det trots att avdelningen är fullbelagd.

– Vi tror att vi får ett läge med stora överinskrivningar på de övriga avdelningarna när avdelningen läggs ner, säger Jan-Erik Sandberg till Radio Västmanland.

Hårda prioriteringar gäller

Landstingsrådet förklarar nedläggningen med att pengarna inte räcker till, och att det är hårda prioriteringar som gäller. Avdelningen har hittills finansierats med pengar från rättspsykiatrin och patienter dömda till vård kommer att flyttas till rättspsykiatrins nya anläggning i Sala, som ska vara färdig i början av nästa år.

En nationell patientenkät som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har genomfört visar att den psykiatriska slutenvården i Västmanland redan får ett dåligt betyg. På frågan om patienterna fick träffa en läkare så ofta som de ville svarade 26 procent ja. I landet som helhet svarade 54 procent ja på den frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida