”Vi anmäler oss själva om militärer i ambulanser visar sig vara farligt”

Socialstyrelsens kritik mot att Västra Götalandsregionen anställt sju militära sjukvårdare som ambulanssjukvårdare kommer inte att påverka sommarens upplägg. Däremot ska vikariaten utredas noggrant till hösten.

Vårdfokus har tidigare berättat om Socialstyrelsens svar på Vårdförbundets skyddsombuds skrivelse gällande militärer i ambulanser.

Efter att ha gått igenom ärendet fastställde myndigheten att ambulanspersonal kan hamna i situationer där erfarenhet och kompetens är avgörande för omhändertagandet av sjuka och allvarligt skadade. Patientsäkerheten ska alltid vara i fokus och därför bör de som arbetar tillsammans med sjuksköterskor i ambulans ha minst undersköterskeutbildning.

Har rätt kompetens

Men enligt Hans Hallén, områdeschef vid Skaraborgs sjukhus, förvaltningsområdet där militärerna just nu vikarierar, är Socialstyrelsens svar endast en rekommendation, inte något beslut.

– Vi ser det inte som något tvingande. I slutänden är det vår uppgift att avgöra kompetensnivån, och det har vår verksamhetschef gjort, säger Hans Hallén.

Inte samma sak som undersköterskeutbildning

Förutom att sjukvårdarna har erfarenhet av militärens motsvarighet till ambulanser har de också gått en dubbelt så lång introduktionsutbildning än vad som normalt ges, menar Hans Hallén. Samtidigt medger han att den militära sjukvårdsutbildningen inte kan likställas med en undersköterskeutbildning.
– Nej det är inte samma sak, men de har utbildning och vår verksamhetschef har gjort bedömning att den är tillräcklig, både vad gäller sjukvården och när det kommer till att framföra fordonen, säger Hans Hallén.

Han poängterar också att lösningen med militära sjukvårdare inte var något förstahandsalternativ. Skulle det gått att få tag i vanliga ambulanssjukvårdare hade man gjort det.

”Anmäler oss själva”

I höst kommer sommarens vikariat att utvärderas. Hittills har inga händelser rapporterats och enligt Hans Hallén ska allting ha fungerat mycket bra. Men skulle det visa sig att något felat kommer regionen att anmäla sig själva.
– Dyker det upp någonting kommer vi att anmäla oss själva till Socialstyrelsen. Det är så det här fungerar. Vi vill bli granskade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida