”Vi behöver akutsjuksköterskor!”

Ropet på specialistutbildade akutsjuksköter­skor är högt och samstämmigt, men beslut dröjer. Utbildningar har ändå startats, även om de inte ger en formell examen.

Gunnar Modin är en av 15 stol­ta akutsjuksköterskor i den första kullen som har utbildats på Sophiahemmets högskola i Stockholm. Någon examen som akutsjuksköterska får han inte, utan en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning akutsjukvård. Men det oroar inte Gunnar.?

— Det här är framtiden och den kompetens som jag har fått under de här två åren är värd mycket. Efterfrågan är stor på akutsjuksköterskor med specialistutbildning.??

Modern akutsjukvård ställer höga krav på erfarenhet och kompetens, men ofta är det hög personalomsättning och många nyutbildade. De erfarna söker sig därifrån eftersom det inte går att komma vidare i yrket. En specialistutbildning skulle vara en viktig pusselbit för att lösa akutens kris. Den bilden bekräftas av många; verksamhetschefer, läkare, politiker och sjuksköterskor som Vårdfokus har pratat med. Allt fler vill bygga vården på sammansvetsade team med hög kompetens, där akutläkare och akutsjuksköterskor arbetar tillsammans. ?

Akutläkare har funnits som specialistutbildning sedan 2006, men för sjuksköterskor maler kvarnarna långsamt.?

— Högskoleverket har kommit med en rapport på uppdrag av utbildningsdepartementet. Tyvärr säger den inte särskilt mycket. Nu hoppas vi på regeringens behörighetsutredning som ska vara klar i höst, säger Gunnar Öhlén, verksamhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.??

Han och många andra tycker att frågan är så viktig att det inte finns tid att vänta på ett officiellt beslut. Därför startades Sophiahemmets utbildning för akutsjuksköterskor för två år sedan, på uppdrag av bland andra Karolinska universitetssjukhuset. Nu har universitetet i Örebro och högskolan i Borås följt efter med akutsjukvårdsprogram på 60 poäng. ?

Det har också bildats en riksförening för akutsjuksköterskor som verkar för en specialistutbildning. De arbetar bland annat med att ta fram en kompetensbeskrivning som ska kunna ligga till grund för utbildningens innehåll.

För Gunnar Modin betyder utbildningen att han känner sig tryggare i sin yrkesroll.?

— Jag kan göra bättre och säkrare bedömningar av patienternas tillstånd och vilken vård som krävs.??

Just förmågan att bedöma, prioritera och analysera komplexa situationer är en viktig del av utbildningen vid Sophiahemmet, liksom i Örebro och Borås. Ett annat viktigt område är att kunna hantera den medicinsk-tekniska utrustning som används inom den högt specialiserade akutvården. ?

Vårdförbundets inställning är att det behövs sjuksköterskor med specialistutbildning på akuterna, men att det gäller att hitta en modell som håller över tid och för alla specialistutbildningar.?

— Det är viktigt med en reglerad yrkesexamen på magisternivå som också gör det möjligt att forska inom området, säger förbundsombudsman Ulla Falk.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida