Viktigt för patienter att få vara med och planera rehabilitering

Viktigt för patienter att få vara med och planera rehabilitering
Hanne Vest Hansen visar vikten av att patienter deltar i vårdplaneringen.

Patientkonferenser ger både patienter och anhöriga kontroll och överblick och är viktiga för ryggmärgsskadade som står inför en långvarig rehabilitering. Det visar ett masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

– Patienterna vill gärna delta i beslut om det egna rehabiliteringsförloppet, säger Hanne Vest Hansen, klinisk utvecklingssjuksköterska från Helsingör.

I sitt masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har hon undersökt hur patienter som nyligen drabbats av en ryggmärgsskada upplever att delta i tvärfackliga patientkonferenser där deras rehabilitering diskuteras.

Intervjuerna visar att både patienter och anhöriga upplevde deltagandet som en både nödvändig och självklar del av rehabiliteringen. Konferenserna gav ett starkt stöd i processen, men det är mycket viktigt att möteskulturen är god, till exempel att alla är närvarande och uppmärksamma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida