Viktigt med snabb återhämtning för patienter som vårdas på intensiven

Viktigt med snabb återhämtning för patienter som vårdas på intensiven
Sjukgymnasten Carina Simonsson och sjuksköterskan Madeleine Jangvert tillsammans med en patient på intensivvårdskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Ny forskning visar att det är viktigt att patientens återhämtning under och efter intensivvård påbörjas tidigt. I morgon, onsdag, diskuteras frågan på ett tvärprofessionellt seminarium i Malmö.

Det har börjat komma allt mer forskning som visar att det är viktigt att patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning kan vara mer vakna och komma igång tidigare än vad som är gängse.

Rent fysiskt tappar patienterna mycket och ju tidigare de kan komma igång desto snabbare kan de återgå till sitt normala liv, vilket också betyder mycket för den psykosociala hälsan.

– Allt fler börjar få upp ögonen för hur viktigt det är att ta till vara det friska hos patienten, säger säger intensivvårdssjuksköterskan Eva Åkerman

 Tillsammans med Catharina Larsson och Sofie Lindqvist är hon med och arrangerar morgondagens  intensivvårdsseminarium  på Skånes universitetssjukhus i Malmö – ett tvärprofessionellt seminarium i ämnet psykisk och fysisk återhämtning under och efter intensivvård

 Patient berättar om sina erfarenheter

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor och forskare föreläser om olika aspekter av frågan. En patient, som legat länge på intensivvårdsavdelningen, är också inbjuden för att berätta om sina erfarenheter när det gäller återhämtning.

– Syftet är att påbörja arbetet för att få fram ett gemensamt synsätt för hur detta kan ske på bästa sätt och hur teamet kan samarbeta i frågan, säger Eva Åkerman.

Sjuksköterskans roll är viktig

En av föreläsarna på kursen är arbetsterapeuten Karen Hoffman som arbetar på en intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i London. England ligger långt framme när det gäller kunskap om de här frågorna, berättar Eva Åkerman.

– I Malmö har vi bra resurser när det gäller sjukgymnaster på intensivvårdsavdelningen, men nästa steg kan vara att få en arbetsterapeut, säger hon.

Eva Åkerman säger också att sjuksköterskan har en viktig roll i teamet när det gäller att utifrån varje enskild patients behov planera arbetet för den fortsatta återhämtningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida