Vill förbättra bemötandet

4 maj 2007

Akademiska sjukhuset i Uppsala har tagit fram ett arbetsmaterial kallat Patientbemötande med inriktning mot jämlik och jämställd vård. Syftet är att utveckla personalens medvetenhet om egna attityder och värderingar, men också att lära ut metoder som kan förhindra missförstånd i patientkontakter. Marie-Charlotte Stenborn Gustavsson är kontaktperson på sjukhusets projekt- och utvecklingsavdelning som ansvarar för materialet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida