Vill ha gemensam väntelista för organtransplantationer

Vill ha gemensam väntelista för organtransplantationer
För att minska tidsskillnaderna för dem som väntar på en ny njure kan enmansutredaren Anders Milton tänka sig införandet av en gemensam väntelista. Arkivbild: TT

Stora skillnader i väntetider för att få en ny njure beroende på var i landet patienten bor.

Regeringens donations- och transplantationsutredare Anders Miltons huvuduppgift är att föreslå hur fler organ ska kunna bli tillgängliga.

Han kan i dag inte ge några detaljerade svar om hur slutförslaget kommer att se ut, men helt klart är att han vill göra något åt det faktum att möjligheten att få en ny njure skiljer sig åt beroende på var i landet patienten bor.

Vill öka jämlikheten

– I alla sammanhang ska man sträva efter jämlikhet över landet. Därför faller det sig ganska naturligt att titta på om man ska ha en gemensam lista i stället för en lista för varje transplantationscentrum. Utifrån den svenska lagstiftningen är det svårt att försvara olika väntetider i olika delar av landet, säger Anders Milton till Vårdfokus.

Donationer och transplantationer av njurar görs i dag vid fyra separata transplantationscentrum i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vart och ett har en egen väntelista, vilket bland annat innebär att den som har blodgrupp 0 och står i kö för en njure i Göteborg kan få vänta ett helt år längre än den som tillhör Uppsalas område.

Svårare individanpassa

Per Lindnér, chef för transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, håller med om att en gemensam lista för just njurtransplantationer kan förbättra läget för vissa patienter, samtidigt som han menar att möjligheten till individanpassade donationer kan bli lidande.

– På något sätt måste man åstadkomma en större rättvisa. Men det finns olika sätt att göra det på. Kanske ska man ha en separat lista från början, för att efter en viss tid föras över till en gemensam lista. Med en lokal lista kan man bättre matcha givarna och mottagarna mot varandra. Det är inte alltid man ska prioritera efter hur länge man har väntat, säger han.

För lungor, hjärtan och lever är problemet med olika väntelistor försumbart, eftersom transplantationer av dessa organ är koncentrerade till några få riksenheter som samarbetar med varandra.

Donations- och transplantationsutredningen skulle egentligen presenteras i mitten av januari i år, men utredningstiden har förlängts till den 1 oktober.

Njurdonationer

  • År 2014 transplaterades 440 njurar, vilket är 19 fler än under 2013.
  • Flest njurtransplantationer gjordes i Göteborg, 143 stycken.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida