Vill inte ha militärer i ambulanser

Vill inte ha militärer i ambulanser
Ambulanssjuksköterskorna i Skövde har inget emot militärer, men att ha dem som kolleger i ambulansen uppskattas inte till hundra procent. Arkivbild: Mostphotos

De fackliga organisationerna vid Skaraborgs sjukhus i Skövde är djupt oeniga med arbetsgivaren.

De fackliga organisationerna Vårdförbundet, Kommunal och Vision hade blivit lovade att få vara med i utvärderingen av en sommar med militärer som ersättare för ambulanssjukvårdare på vissa stationer inom ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Bristande teamarbete

Det fick de inte. Arbetsgivaren gjorde en egen utvärdering och facken fick ta del av materialet samtidigt som det presenterades på ett ledningsmöte och en presskonferens. Militärer i ambulansen fungerar bra anser chefen för ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och planerar en upprepning nästa sommar.

Arbetsgivaren konstaterar att de sjuksköterskor som svarat är övervägande negativa. De har fått mer arbete med att instruera och vägleda de tekniska assistenterna som militärer i ambulans kallas. De påpekade också att det blir svårare att arbeta i team.

Men arbetsgivaren anser att det är svårt att dra några säkra slutsatser av enkäten eftersom bara var tredje svarade och nästan hälften av svaren kom från en enda station. Alla sjuksköterskor som arbetar i ambulansvården vid Skaraborgs sjukhus i Skövde hade erbjudits att besvara enkäten om sommaren med militärer.

Militärer en dellösning

– Informationen om att alla, även de som inte hade arbetat med militärerna kunde svara, var otydlig. Dessutom låg enkäten bara ute mellan den 21 augusti och den 11 september, och en tredjedel av oss var på semester till den sista augusti, säger Karin Salomonsson, Vårdförbundets förtroendevalda inom ambulansen.

Arbetsgivarens slutsats blir att militärerna med mer och individuellt utformad utbildning samt mer praktik kan vara en viktig dellösning för att klara ambulansverksamhetens bemanning sommartid.

Facken går inte med på den slutsatsen eftersom de har fått tydliga signaler från sina medlemmar om att det inte har fungerat bra. De har tillsammans gjort en egen utvärdering av samma material.

Ensamma om besluten

De anser inte att svarsfrekvensen är för låg för säkra slutsatser eftersom majoriteten av de sjuksköterskor som arbetat med militärerna har svarat. På stationerna Falköping/Tidaholm och Mölltorp där 72 procent av de tekniska assistenterna arbetat har mellan 75 och 80 procent av sjuksköterskorna svarat.

Förutom många kommentarer om att teamarbetet inte har fungerat, lyfter facken också upp körning, avvikelser och ensamhet. Flera sjuksköterskor har känt sig ensamma i mötet med svårt sjuka då alla beslut vilat på dem när de arbetat med en teknisk assistent.

Ingen har rapporterat in någon incident, skrev arbetsgivaren, men i materialet hittar facken flera fall som liknar avvikelser. Till exempel skriver en sjuksköterska om ett hjärtstopp: ”Tekniska assistenten visste inte vad han skulle göra utan stod bara bredvid”.

Vill ha besked

Flera militärer får dock beröm för sin körning samtidigt som sjuksköterskorna konstaterar att de har sluppit många av de formella krav som gäller innan sjuksköterskor får köra på larm. Och både fack och arbetsgivare konstaterar att alla de sju militärerna utom en känt sig välkomna och blivit väl omhändertagna.

Fackens utvärdering är skickad till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi vill ha besked vilka lägsta krav som gäller för arbete i ambulans, säger Karin Salomonsson.

Respektlöst tycker Vårdförbundet

I en kommentar till medierna skriver Vårdförbundets samordnare på förvaltningsnivå på Skaraborgs sjukhus att de ser fram emot myndigheternas reaktion på den respektlöshet arbetsgivaren visar genom att dagen efter det att medarbetarna erbjudits att svara på enkäten skriver till Socialstyrelsen att det fungerar ”alldeles ypperligt”.

Samordnarna står till fullo bakom de lokala förtroendevaldas tvärfackliga utvärdering som visar ett helt annat resultat än arbetsgivarens ensidiga utvärdering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida