Vill se tydligare regler kring sedering i livets slutskede

Vill se tydligare regler kring sedering i livets slutskede
Svårt sjuka patienter ska få tydligare information och besked kring sedering i livets slutskede, det anser Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik.

Två professorer uppmanar Statens medicinetiska råd att underlätta för sedering i livets slutskede. Professorerna vill att rådet ska verka för att sedering ska få användas utan att läkare riskerar åtal för dråp eller mord.??

Det är Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, som i ett brev uppmärksammar rådet på forskning kring självmord hos patienter som fått besked om cancer eller annan svår sjukdom.

De menar att självmordsfrekvensen hos denna grupp skulle kunna minska om information och erbjudande av sedering i livets slutskede vore tydligare.

I brevet skriver författarna att det i dag finns palliativa läkare som är restriktiva med att erbjuda sederings före de två sista dygnen, något som kan kopplas till dagens otydliga lagstiftning. Inleds sederingen tidigare än så, kan livet förkortas för patienten, vilket kan  uppfattas som dråp eller mord  i en åklagares ögon.

Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynöe vill att rådet utreder möjligheten till en ändrad lagstiftning så att sjukvårdspersonal öppet kan informera patienter som riskerar att möta stort lidande i livets slutskede om sedering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida