Whiplash. Smärtan fångad på bild

Patienter med pisksnärtskada är vana att bli ifrågasatta — för inget syns ju på röntgen. Men nu finns bildbevis.

Varje år anmäls 30 000 pisksnärtskador. De flesta blir bättre efter en tid, men varje år får omkring 1 500 personer långvarig whiplashsmärta trots att ingen synlig skada kan påvisas med röntgen. Svår värk i nacke och huvud, domningar i armarna, yrsel, trötthet, minnesstörningar — de drabbade kan bli allvarligt invalidiserade.

Tidigare har man trott att långvariga smärtfenomen beror på att det skapas ett smärtmönster i hjärnan som finns kvar långt efter att själva skadan har läkt. Men det är inte hela sanningen. Uppsalaforskare har nyligen lyckats synliggöra att något faktiskt pågår även i det skadade området med hjälp av en ny metod.

Nacken hos whiplashskadade undersöktes med så kallad Pet-kamera sedan man injicerat spårämnet deprenyl. På de patienter som hade smärta syntes en aktivitet i nacken. En hypotes är att kronisk smärta orsakas av långvariga inflammationer. Nu ska forskarna gå vidare och ta reda på om det är inflammation som deprenyl binder till och som syns på bilderna.

Forskningsresultaten väckte stor uppmärksamhet även internationellt när de publicerades förra året och professor Torsten Gordh, verksamhetschef för smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, hoppas att det blir något av ett genombrott i smärtvården.

Fortsatta studier på whip­lashskadade har visat att det syns en aktivitet i området hos alla skadade. För dem som blev bättre försvann aktiviteten, medan den fanns kvar hos dem som hade fortsatt smärta. Även vid andra typer av smärttillstånd har forskarna kunnat se att det pågår en aktivitet i det smärtande området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida