Y-kromosomen ligger bakom ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Y-kromosomen ligger bakom ökad risk för hjärt-kärlsjukdom
En vanlig genetisk variant av den manliga y-kromosomen ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 50 procent. Arkivbild: Colourbox

En vanlig genetisk variant av den manliga y-kromosomen ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar med 50 procent. Det visar en studie som presenteras på tidskriften Lancets hemsida i dag.

Det har länge varit okänt om y-kromosomen, förutom att bestämma könet, har någon större inverkan på den manliga hälsan. För första gången har en studie nu påvisat ett samband mellan vissa genetiska variationer på y-kromosomen och det faktum att män utvecklar hjärt-kärlsjukdomar i snitt tio år tidigare än kvinnor.

I studien, som publiceras på Lancets hemsida i dag, har 3 233 biologiskt obesläktade brittiska män från tre generationer undersökts. Av nio identifierade grupper av individer som hänger samman genetiskt, stod två för ungefär 90 procent av variationerna på y-kromosomen. Uppemot 20 procent av den brittiska manliga befolkningen bär på den så kallade haplogrupp I som innebär 50 procents ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Denna ökade risk är oberoende av traditionella riskfaktorer, såsom ålder, vikt, blodtryck, diabetes, rökning och alkoholkonsumtion.

En av orsakerna tros vara att män med haplogrupp I har en kronisk störning i de mekanismer som triggar det adaptiva immunförsvaret. Följden blir kraftigare inflammationer som kan påverka hjärt-kärlsystemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida