150 skolbarn barn fick verkningslöst vaccin

150 skolbarn barn fick verkningslöst vaccin
150 barn måste vaccineras om på Vittraskolan Röda Stan i Norrköping. Arkivbild Mostphotos

Kylskåpet där vaccinerna förvarades var avstängt på nätterna.

På Vittraskolan Röda Stan i Norrköping upptäckte skolsköterskan att kylskåpet för vacciner inte larmade i samband med ett strömavbrott, trots att temperaturen steg till plus 18 grader. Vid en närmare undersökning visade det sig att kylskåpet var kopplat till samma strömkrets som skolans larm.

Det innebar samtidigt att när skoldagen var slut och all belysning slogs av i skolan så slocknade även kylskåpet. Och så hade det varit sedan kylskåpet installerades.

På källarna och nätterna steg temperaturen i kylskåpet och vaccinerna förstördes.

Allt verkade normalt

Skolsköterskan hade i enlighet med rutinerna kontrollerat temperaturen en gång i veckan, och då inte upptäckt något fel. Allt verkade ju normalt, eftersom kylskåpet slogs på tidigt på morgnarna innan någon fanns på plats.

Så fort felet uppdagades kasserades de vacciner som förvarades i kylskåpet.

Från början misstänktes uppemot 250 barn ha fått verkningslösa vacciner, men en utredning har sedan visat att det rör sig om 149 elever.

Lex Maria-anmälan gjord

– Vi kommer att gå ut med enskild information till samtliga berörda föräldrar i nästa vecka, säger skolöverläkaren Kristina Bähr som har lex Maria-anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Barnen kommer att erbjudas omvaccination mot polio, hpv, mässlingen, röda hund och påssjuka, det vill säga de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kristina Bähr påpekar att föräldrarna inte behöver vara oroliga eftersom inget av barnen har kommit till skada och inga bieffekter har uppdagats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida