fler klagomål

Allt fler patienter anmäler vården till Ivo

Antalet enskilda klagomål till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ökar för varje år. Mest missnöje är det med vård och behandling inom primärvård och kirurgi. Men från årsskiftet är det vårdgivaren som ska hantera klagomålen.

26 februari 2018

Det kom in 8 340 klagomål från enskilda under 2017 – det är drygt tusen fler än året innan. Antalet klagomål har ökat med i snitt sju procent varje år sedan 2013. Det visar en rapport från Ivo till regeringen.

Den största ökningen fanns i Jämtlands och Kronobergs län med 43 procent fler fall.

Diagnos och behandling

Flest klagomål rör kirurgi och primärvård.

  • 29 procent av klagomålen rör kirurgi.
  • 23 procent rör primärvården.

Klagomålen som Ivo utreder handlar framför allt om den vård, behandling och diagnostisering som patienterna fått. Eller snarare brist på diagnos. Bristande undersökningar och felaktiga diagnoser som leder till utebliven eller fördröjd behandling är vanliga klagomål.

Utöver det handlar klagomålen om dåligt bemötande, otillräcklig information och brister i hanteringen av läkemedel. Ofta upplever patienterna att de inte har blivit tagna på allvar eller lyssnade på.

Läs också: Anmälningar om vårdskador fortsätter öka

Av klagomålen från enskilda rör 57 procent kvinnor. Det är framför allt i de yngre åldrarna som betydligt fler klagomål rör kvinnor än män.

Ny hantering av klagomålen

Ivo anser att det är sannolikt att antalet klagomål kommer att fortsätta öka de närmaste åren. Ökningen behöver inte innebära att patienter har mer att klaga på eller att fler misstag begås inom vården, utan kan också bero på att människor blivit mer medvetna om sina möjligheter och rättigheter att klaga på vården.

Läs också: Nya regler för patienters klagomål

Den nya hanteringen av klagomål som gäller från årsskiftet innebär att en stor del av patientärendena kommer att hanteras direkt av vårdgivaren och endast en mindre del kommer att gå vidare till Ivo.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida