Allt fler vårdskador anmäls

Allt fler vårdskador anmäls
Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Arkivbild: Mostphotos

Patientförsäkringen fick in 11 800 anmälningar om skador i vården förra året. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Flest skador uppstår i samband med operation.

Frågan är om ökningen visar att det har blivit fler skador i vården eller om ökningen beror på att skadorna anmäls oftare än tidigare.

Fler anmälningar med ny lag

Enligt Patientförsäkringen kan den nya patientsäkerhetslagen spela in eftersom den innebär en utökad skyldighet att upplysa patienter om att de har rätt till ersättning när en skada inträffat.

Arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, säger i en kommentar att ökningen speglar en ökad kunskap och medvetenhet om skador i vården.

– Det tyder på att en del av mörkertalet av skador i vården nu blivit synligt, säger Eva Estling chef för området patientsäkerhet på SKL.

Flest skador inom operation

Skador inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer är de som anmäls mest till Patientförsäkringen.

Vanligast är de skador som inträffar i samband med själva operationen. Det kan vara tillförda infektioner vid ren kirurgi, blödningar, skadade kärl och nerver, skelettskador till exempel vid protesinläggningar och tryckskador orsakade av felaktig uppläggning av en sövd patient.

Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Cirka 40 procent av de anmälda fallen beviljades ersättning. Totalt betalades 448 miljoner kronor ut. De vanligaste beloppen ligger under 25 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida