Smittspridning

Allvarlig smitta på neonatalen i Malmö

Allvarlig smitta på neonatalen i Malmö
På neonatalen i Malmö vårdas inte de minsta och sjukaste för tidigt födda barnen, de får vård i Lund. Arkivbild: Mostphotos

Tio barn på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö har smittats av bakterien Serratia marcescens. Avdelningen håller nu stängt under tiden som alla rum smittstädas.

15 juli 2016

Risken för den här typen av smittspridning är känd på neonatalavdelningarna och sedan 2010 testas alla barn på Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö en gång i veckan för att förebygga allvarliga utbrott.

Det var vid en sådan rutinkontroll som det upptäcktes att tio barn bar på smittan, men ingen hade blivit sjuk av bakterien.

Barnen isolerade

Tre smittade barn finns kvar på avdelningen och isoleringsvårdas tillsammans med sina föräldrar. De andra barnen har åkt hem eller får vård på sjukhus nära hemmet.

Serratia Marcescens är släkt med E coli-bakterien och andra tarmbakterier. Den trivs i fuktig miljö och har vid andra utbrott exempelvis hittas i tvålbehållare.

Bakterien kan orsaka blodförgiftning, urinvägsinfektion, infektioner i nedre luftvägarna och ögoninfektion. För tidigt födda med omoget immunförsvar har högre risk att drabbas.

Fler åtgärder

– Vi på SUS är mycket medvetna om denna smittorisk och arbetar förebyggande bland annat med screeningodlingar varje vecka för att fånga upp bakterierna. Personalen är mycket noga med hygienen, både sin egen handhygien och hygienrutiner kring barnet, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgin och neonatalvården, i ett pressmeddelande.

Nu när smittspridningen är känd kommer barnen att testas två gånger i veckan. Sjukhuset ska göra en lex Maria-anmälan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida