Almedalen. Vårdförbundet hedrar alla dem som dör i vårdskador varje år

Almedalen. Vårdförbundet hedrar alla dem som dör i vårdskador varje år
Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland gör som förbundet i Almedalen och hedrar dem som avlider i vårdskador varje år. Foto: Vårdförbundet

Med 3 000 vita kors på Visby flygplats vill Vårdförbundet hedra dem som har avlidit på grund av vårdskador som kunde ha undvikits. I Brunnsparken i Göteborg gör förbundets avdelning i Västra Götaland en liknande aktion. ”Om vår kunskap tas tillvara bättre kan dödsfall undvikas”, är budskapet.

I Almedalen presenterar Vårdförbundet 64 förslag på hur vården kan göras säkrare, bättre och billigare. ”Använd vår kunskap fullt – det ger säker vård och räddar liv” – lyder budskapet både från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och från tillförordnande ordföranden i Västra Götaland, Ola Sjöholm.

3 000 dör av vårdskador som kunde undvikas varje år i Sverige. I Västra Götaland dör 600. De vanligaste orsakerna är felmedicineringar, bristande kommunikation mellan vårdpersonal, stress, sjukhusrelaterade infektionerna och att man inte använder ”best practice”.

Har en nollvision

Vårdförbundet har en nollvision för vårdskador. Några av förslagen handlar om att ta tillvara medlemsgruppernas kunskap bättre. Till exempel genom att låta barnmorskor få hela ansvaret för medicinska aborter, genom att låta biomedicinska analytiker ta över utskärningen av material för diagnostik av olika cancersjukdomar från läkare och genom att låta ambulanssjuksköterskor påbörja behandling redan i ambulansen.

Ola Sjöholm i Västra Götaland är sjuksköterska på en kirurgisk avdelning och han ser tydliga exempel på hur en slimmad organisation försämrar hans möjligheter att göra vården säkrare.

– Ett exempel är att jag inte hinner informera ordentligt om vad det innebär för patienten att få dropp och sömnmedel. Hann jag det kunde det undvikas att patienten går upp för att gå på toaletten och ramlar i sitt omtöcknande tillstånd, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida