Ivo

Anmäld skolsköterska kan mista legitimation

Anmäld skolsköterska kan mista legitimation
Flera av utbildningarna skolsköterskan tagit upp i sitt cv var inte slutförda. Foto: Mostphotos

Arbetsgivaren anmäler att hon misskött elevernas hälsokontroller och provtagningar. Under Ivo:s utredning har hon inte medverkat.

20 oktober 2015

Vid en granskning av elevernas journaler upptäcktes att skolsköterskan inte gjort alla sina arbetsuppgifter.

Remisser från skolläkaren låg kvar efter två månader, uppföljningar var inte gjorda och kontroller inte dokumenterade. På de hälsobedömningar som görs vid mottagandet av nyanlända elever från högriskländer för tbc har skolsköterskan inte tagit obligatoriska ppd-testerna.

Inte patientsäkert

Den samlade bedömningen från arbetsgivaren är att skolsköterskans arbete inte kan garantera patientsäkerheten.

Hon har dessutom uppgett flera felaktigheter i sitt cv, som det egna personnumret och utbildningar som inte var slutförda. I sin ansökan har hon inte nämnt en tidigare anställning i samma kommun, som inte fungerat enligt kollegor där.

Då verksamhetschefen vid upprepade tillfällen sökt henne för att diskutera situationen har hon inte läst eller svarat på mejl. Hon har också haft otillåten frånvaro från arbetet vid flera tillfällen.

Även utbildad barnmorska

Arbetsgivaren bedömer att skolsköterskan, som också är specialistutbildad barnmorska och barnsjuksköterska, är olämplig att arbeta som sjuksköterska då hon inte följer riktlinjer och rutiner och att patientsäkerheten därför är hotad.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat ärendet, yrkar nu på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar skolsköterskans legitimation.

Myndigheten försökte direkt efter anmälan få in ett yttrande från skolsköterskan, där hon skulle beskriva sin version av händelserna. Då hon inte svarat på första kallelsen, skickades ytterligare två kallelser rekommenderat med mottagningsbevis. Dessa hämtades inte ut. Ivo skickade då sin begäran om ett skriftligt yttrande och en kallelse till möte, via Polismyndigheten.

Kom inte till möte

Enligt polisen mottog skolsköterskan denna kallelse, men hon kom inte till mötet och skickade inte in någon egen beskrivning.

Ivo bedömer att hon systematiskt undanhåller sig myndighetens tillsyn och anser att det är grund för att återkalla legitimationen. Nu ska Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avgöra fallet.

Fakta

  • Det finns nio olika grunder för att återkalla en sjuksköterskas legitimation. Socialstyrelsen utreder fallet, men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslutet.
  • Det vanligaste orsaken till att legitimation återkallas är sjukdom och missbruk. Därefter kommer grov brottslighet i eller utanför yrket, visar en granskning Vårdfokus gjorde år 2013.
  • Att legitimationen dras in på grund av ”grov oskicklighet” är mycket ovanligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida