Bråda tider för skolsköterskor

Bråda tider för skolsköterskor
För den medicinska säkerheten är skolsköterskan inte ensam vid vaccineringen, berättar Ulrika Öhrling-Nilsson. Foto: Sofie Wiklund

Det är med hpv-vaccinet som med ketchupen, först hände inget, sedan…ja ni vet. Från årsskiftet ska dessutom alla barnvaccinationer registreras. Hur klarar skolsköterskorna det?

Startskottet gick i våras, då var till sist den segdragna upphandlingen klar och vaccineringen mot hpv, humant papillomvirus, inom skolhälsovården kunde komma i gång.

I Sundsvall har det gått bra, tycker Ulrika Öhrling-Nilsson, som är verksamhetschef för skolhälsovården. Men det krävs mycket kringarbete.?Att det hann gå så lång tid från beslutet om att införa hpv-vaccinering i januari 2010 tills det, mer än två år senare, började ges gjorde att flera årskullar måste vaccineras samtidigt.?

— Nu har vi snart vaccinerat alla elever i årskurs 5,6 och 7 med omgång ett och två. Hos oss har väldigt få tackat nej, det är mer än 90 procent av flickorna som vill vaccinera sig, berättar Ulrika Öhrling-Nilsson. ??

De bestämde i förväg att om det finns oro inför hpv-vaccinationen ska skolläkarna vara de som ger föräldrarna information. Men det har inte varit en betungande uppgift för dem.?

I Sundsvall har skolhälsovården satsat mycket på att jobba fram bra rutiner. Till exempel informeras föräldrarna om att erbjudandet gäller just nu och inte går att skjuta på till senare. Men många måste påminnas och det gäller att få in information om andra vaccinationer som flickorna har gjort nyligen. Det kan påverka så att intervallerna mellan hpv-vaccinationerna måste ändras. ?

— Men naturligtvis måste uppföljningstillfällen erbjudas då inte alla har möjlighet att komma vid det först bokade besöket, säger Ulrika Öhrling-Nilsson. ??

Ibland sker krockar med skolans planering. Det kan vara utflykter eller baddagar som gör att eleverna inte finns på plats just när vaccineringen ska ske, men över lag tycker hon att det fungerar bra. Det stora jobbet sker före själva vaccineringen, som att gå igenom journaler och ordinera, en utmaning med de många friskolorna i Sundsvall och alla som flyttar mellan olika skolor. Det gäller också att klara logistiken med intervallerna mellan de tre vaccinationstillfällena. ?

För den medicinska säkerhetens skull är skolsköterskan aldrig ensam vid vaccinering så tillfällena måste pusslas in så att en kollega kan lämna sin egen skola de dagarna för att hjälpa till. Några allvarliga biverkningar har inte förekommit bland de vaccinerade i Sundsvall.?

— Det som förekommer är att flickorna mår illa och får huvudvärk. Många tycker också att vaccinationen svider, säger Ulrika Öhrling-Nilsson.?

Alla vaccinationer tar naturligtvis tid och kraft från annat inom skolhälsovården, men hon är med och påverkar bemanningen tillsammans med rektorerna. Och hon är nöjd.?

— Vi har fått behålla vår skolsköterskebemanning trots minskande elevkullar. Det behövs absolut, säger hon. ??

Kommunerna får varje år två kronor per invånare i nytt statsbidrag för att i någon mån täcka upp för hpv-vaccinationerna. Det berättar ordföranden för Riksföreningen för skolsköterskor, Karina Karlsson. Men om pengarna kommer skolhälsovården till del är oklart.

Efter beslutet att hpv-vaccinationer skulle ingå i det nationella vaccinationsprogrammet skickade riksföreningen via sin e-postlista ut en fråga om hur statsbidraget skulle komma att fördelas. Listan når omkring 190 kommuner och vissa friskolor. ?

— Av de cirka 120 som gav respons svarade i princip 50 procent att de inte hade någon aning om var bidraget tar vägen. Många hade alltså inte gjort någon särskild satsning på skolhälsovården för dessa pengar. Jag bedömer att det fortfarande är på det viset fast det har gått några år sedan dess, säger Karina Karlsson.?

Hon känner en stor oro över att skolhälsovården generellt får allt fler vaccinationer att ta hand om. Till det kommer den nya lagen om att alla barnvaccinationer ska registreras, vilket kan innebära ännu mer arbete för skolhälsovården.??

Men i Sundsvall räknar Ulrika Öhrling-Nilsson inte med något merarbete.?

— Vi dokumenterar vaccinationerna i journalsystemet PMO. Där finns en direktkoppling till Svevac och även det nya hälsoregistret, så registreringen sker automatiskt.

70-procentigt skydd

Skolhälsovården erbjuder vaccination mot humana papillomvirus, hpv, till alla flickor födda 1999 och senare. Tre injektioner ska ges vid 10-12 års ålder. De skyddar mot hpv 16 och 18, som tillsammans orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer. Men fler varianter finns så gynekologisk cellprovskontroll kommer fortsatt att vara viktigt.

Att införa hpv-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn beslutades i januari 2010. Men upphandlingen av vaccin fördröjdes så vaccineringarna började först våren 2012.

Källa: Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida