Brast i smärtkompetens

Trots att den lilla pojken hade svåra smärtor dröjde det flera dygn innan personalen agerade.

Tvååringen hade fallit och brutit benet och lades in på barnkliniken för sträckbehandling. Han hade svårt att ligga stilla och var otröstlig på nätterna. Föräldrarna tyckte att benet var felställt och uppsvullet.?

Efter fyra dagar undersöktes pojken av en ortopedläkare som skrev en remiss till röntgen. Den visade en ökad felställning och försämrat frakturläge. Man beslutade att operera samma dag. Då sträcket togs bort syntes att pojken hade fått trycknekroser på fötterna. ?

Fel lindor hade använts för att fästa den lilla pojkens ben i sträckställningen och de hade gett honom brännskadeliknande och svårläkta hudskador på fötterna. Enligt sjukhuset var lindan beställd och levererad via centralförrådet. Inköpsavdelningen hade köpt in en annan typ än tidigare utan att informera barnavdelningen.?

Repetitionsutbildning om barns smärta för vårdpersonalen och hur ortopedläkare kan nås under utbildningsdagar samt utbildning för ortopedläkarna i smärtbehandling till barn med fraktur är några åtgärder som sjukhuset har satt in. ??

Det kan tolkas som att kompetensbrist om smärta och smärtbehandling samt fördröjd undersökning av ortopedläkare har bidragit till vårdskadorna, skriver Socialstyrelsen, som inte anser att sjukhuset har utrett händelsen tillräckligt. Socialstyrelsen är inte nöjd med sjukhusets föreslagna åtgärder utan kräver med hot om att annars utfärda ett föreläggande att sjukhuset redovisar alla identifierade orsaker till händelsen — både ur individ- och verksamhetsperspektiv. (Diarienummer 9.3.1-19816/2012)??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida