Bristande kunskaper fördröjde
babyns behandling

Bristande kunskaper fördröjde<br>babyns behandling
När pojken till sist lades in sattes droppet fel. Foto: Mostphotos

En baby utsattes för ett livshotande tillstånd på barnakuten sedan behandling mot hans maginfluensa fördröjdes oacceptabelt länge. ?

Den fem månader gamla pojken hade haft maginfluensa i en vecka då föräldrarna sökte vård på barnakuten. Efter läkarundersökning skickades babyn hem och föräldrarna råddes att ge honom vätska. ?

Tre timmar senare återvände familjen i ambulans. En ny läkare såg att pojken minskat i vikt sedan förra besöket och beslutade om inläggning, prover och intravenös vätska. Det dröjde dock flera timmar innan pojken kom till vårdavdelningen. ?

Morgonen därpå hade droppet gått utanför blodkärlet. Vid lunch anlades en ny infart i narkos. Pojken kunde skrivas ut efter två dagar. ?

Bristande kunskap i att lägga in perifera venkatetrar, svårigheter med kapillär provtagning och dåligt stöd från labbpersonal, kommunikationsbrister mellan alla inblandade och brister i tillsynen är en del av de saker som sjukhuset ser som orsak till att babyn utsattes för ett livshotande tillstånd. ?

Socialstyrelsen är mycket kritisk till de många brister i verksamheten som händelsen avslöjat. På en barnakutmottagning måste det finnas välfungerande rutiner för intravenös behandling vid tecken på svår uttorkning, snabb provtagning och dokumentation av mängden diarré och kräkningar.??

Diagnostik och behandling fördröjdes oacceptabelt länge och barnet utsattes för en allvarlig patientsäkerhetsrisk och ett livshotande tillstånd. Sjukhusets förslag på åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas bedömer Socialstyrelsen som relevanta och vill få en redovisning av vilka som genomförts.

(Diarienummer 9.3.1 – 24163/2011)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida