Dags att sätta sig in i nya lagen

Om två månader startar en smärre revolution i vården. Då börjar den nya patientsäkerhetslagen gälla. Straffen för individer ska ut och systemtänkande in.

27 oktober 2010

Lagen innebär ett helt nytt grepp för att öka säkerheten i vården. På nästa uppslag kan du se hur du och vården kommer att påverkas. Systemet som använts hittills har inte varit särskilt framgångsrikt; varje år skadas 100?000 patienter i den svenska vården och 3?000 dör till följd av skadorna. ?

Efter den 1 januari ska förebyggande säkerhets­arbete genomsyra vården och alla ska dra sitt strå till stacken — personalen, vårdgivaren (arbetsgivaren) och till och med patienten. Men den nya lagen ger inte några ytterligare sanktionsmöjligheter för vårdgivare som inte tar sitt ansvar utöver föreläggande och vite. ?

Individer kan däremot fortsatt ges prövotid, nu av flera skäl, eller så kan legitimationen dras in. Innan det går så långt ska vårdgivaren ha försökt stödja med olika insatser. Just de nya skälen för prövotid, liksom frågan om beslut verkligen inte ska kunna överklagas, hör till det som ännu är oklart inför att den nya lagen ska börja gälla. Hur arbetet fortskrider kan du följa på: www.vardfokus.se.  

Men på det stora hela har det ända sedan lagen först pre­senterades som utredning rått stor enighet om det mesta av innehållet bland politiker, myndigheter och fackliga organisationer. Det är en gemensam vilja att ge arbetet med patientsäkerhet högsta prioritet i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida