Utredda fall

Dålig tillsyn av venkateter orsakade sepsis

Efter att ha haft en perifer venkater inlagd i armen i mer än en vecka drabbades en cancersjuk äldre man av blodförgiftning. Senare upptäcktes också varhärdar längs med ryggraden och en inflammation mellan ryggkotorna.

Mannen var i 75-årsåldern och vårdades på lasarettet i Ystad för misstänkta hjärtbesvär. Enligt en av mannens döttrar, som gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, satte personalen en venkateter i ena armvecket som sedan fick sitta kvar i nio dygn.

Ivo konstaterar att patienten drabbades av en allvarlig vårdskada i form av sepsis till följd av brister i hanteringen av PVK.

Dagen efter att nålen dragits skulle mannen skrivas ut. Men innan läkaren hann genomföra utskrivningssamtalet insjuknade mannen med feber och frossa. Dottern upptäckte då att där venkatetern suttit fanns ett stort område som var svullet, rött och varmt. Mannen hade fått en tromboflebit (blodpropp i en ytlig ven som ofta anses förenad med inflammation i venen) som troligen orsakat blodförgiftning.

Två dygn efter att antibiotikabehandlingen hade avslutats insjuknade mannen åter med feber och frossa. Han led av kraftiga smärtor i höger sida av bröstkorgen och i ryggen. Efter att ha undersökt honom med magnetkamera konstaterades att varhärdar hade bildats längs med ryggraden och att utrymmet mellan kotorna var inflammerat.

Enligt Ivo går det inte med säkerhet att uttala sig om sambandet mellan blodförgiftningen och inflammationen mellan ryggkotorna. I journalhandlingarna står det inte heller hur länge patienten hade haft den perifera venkatetern. Men i sitt beslut konstaterar Ivo att om personalen hade följt rutinerna och sett till katetern regelbundet var åttonde timme hade tromboflebiten sannolikt kunnat undvikas.

Efter den första sepsisen fick patienten antibiotika under totalt elva dygn. Ivos bedömning är att behandlingstiden var för kort med hänsyn till patientens övriga sjukdomar, cancer, Crohns sjukdom och diabetes. Enligt Ivo kan det inte uteslutas att en längre behandlingstid hade minskat risken för fortsatta infektioner.

Någon kritik mot personalen framför inte av myndigheten. Däremot kritiseras vårdgivaren för att ha brustit i sitt ansvar när det gäller att följa upp och dokumentera att vården för patienter med perifer venkateter utförs på ett patientsäkert sätt.

Vårdgivaren kritiseras också för brister i uppföljningen av patientens blodförgiftning.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-20661/2016-13.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida