Dokumenterade inte akutbesök

Undersköterskan bedömde ett ömmande finger, men glömde anteckna i journalen.

En ung kvinna sökte vård akut för ett smärtande finger, som hon i anmälan uppger att hon själv hade lyckats dra rätt. Hon säger också att mannen i luckan tittade och sedan bad henne gå hem. Då hon insisterade på att bli undersökt av en läkare konsulterade mannen en sjuksköterska och tryckte därefter på fingerblomman och frågade om det gjorde ont. Han bad henne gå hem trots att det smärtade, skriver hon i sin anmälan till nämnden.

Undersköterskan som tog emot henne uppfattade inte att kvinnan sa att fingret hade varit luxerat, utan att hon sökte för att fingret nu var luxerat eller skadat på annat sätt. Han undersökte fingret och fann att patienten hade känsel, kunde böja på fingret, att det ömmade lite och var lite svullet. Han uppger också att han rådgjorde med en sjuksköterska, men minns inte vem, som ansåg att det var okej att avvakta, vilket han sa till kvinnan.

Eftersom kvinnan redan var på väg ut så uppmanade han kvinnans sällskap att de skulle söka dagen därpå om det inte kändes bättre. Han säger sig också minnas att han skulle dokumentera i journalen.
Ansvarsnämnden konstaterar att det inte har gått att i alla delar få klarhet i frågan om vad som sades, men att undersköterskan borde ha dokumenterat kontakten i journalen. Han har därmed inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen.

Nämnden lämnar anmälan utan åtgärd (HSAN 2009/1356:B1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida