Ehec-utbrottet: EU förbjuder frön från bockhornsklöver

EU drar nu tillbaka egyptiska frön från bockhornsklöver från marknaden och förbjuder import av fröna. Anledningen är den misstänkta kopplingen till den senaste tidens utbrott av ehec.

Importstoppet är tillfälligt och gäller även andra sorters frön och bönor från Egypten. Beslutet kom i kölvattnet efter en rapport från den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa.

Minst 50 människor har dött, en av dem i Sverige, efter att ha smittats av Ecoli-bakterien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida