Enskildas klagomål tar för mycket av Ivo:s budget

Annan tillsyn för att upptäcka brister i vården får prioriteras ner.

Klagomålsverksamheten skulle bli effektivare och kosta mindre om landstingens patientnämnder gör utredningarna i stället för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver Statskontoret i en rapport till regeringen.  

Dels skulle hanteringen komma närmare patienterna och vården, dels skulle Ivo kunna fokusera mer på inspektioner och lex Maria-ärenden, det vill säga sådant som vårdgivarna enligt Statskontoret anser har större betydelse för patientsäkerheten.  

Klagomålen från patienter och anhöriga hjälper till att förbättra vården, konstaterar Statskontoret, men kostnaderna för att hantera dem har blivit betydligt högre än man räknade med. Förra året kostade den verksamheten 139 miljoner kronor. Det är nästan en tredjedel av myndighetens totala kostnader.

Varje år kommer det omkring 7 000 klagomål från enskilda till Ivo.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida