Fågelinfluensan skördar fortfarande liv

Fågelinfluensan hamnade i skymundan när svininfluensan drabbade världen. Men fågelinfluensan fortsätter att drabba människor. Av de 33 fall som rapporterats in i år har 22 inträffat i Egypten.

Under de senaste åren har de flesta fallen inträffat just i Egypten och Indonesien.

Dödligheten i fågelinfluensa (H5N1) är stor. Av de 549 personer totalt som insjuknat sedan 2003 har 320 avlidit.

Men det är stor skillnad mellan olika regioner. I Indonesien har 82 procent av dem som insjuknat avlidit, medan det är 33 procent i Egypten.

Varför det skiljer sig så är oklart, men det skulle kunna tyda på att det handlar om olika subtyper av fågelinfluensa som ger olika svåra symtom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida