patientsäkerhet

Färre vårdskador – men inte överallt

Färre vårdskador – men inte överallt
Risken att drabbas av en vårdskada fördubblas när patienter vårdas på en annan avdelning än där de egentligen ska vara. Arkivbild: Mostphotos

Jämfört med 2013 har antalet vårdskador minskat, men skillnaderna är stora mellan olika landsting. Allt fler patienter drabbas dessutom av trycksår och läkemedelsrelaterade skador.

Det var 2013 som de nationella journalgranskningarna i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, regi startade. Sedan dess har 65 000 journaler granskats för att se hur många patienter som drabbats av vårdskador och vilken typ av skador det handlar om.

Färre vårdrelaterade infektioner

Nu har siffrorna för 2013-2016 sammanställts och enligt SKL är trenden att vårdskadorna minskar. Den vanligaste skadan, vårdrelaterade infektioner, har minskat från 5,2 procent 2013 till 4,3 procent 2016.

– Resultatet är mycket glädjande, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Men siffrorna är inte entydiga. Från de mycket höga nivåerna 2013 har antalet vårdskador legat ganska stilla sedan 2014 och till och med ökat något på senare tid.

Andel vårdtillfällen med skador:

 • 2013: 14,5 procent
 • 2014: 12,6 procent
 • 2015: 12,4 procent
 • 2016: 12,7 procent

Mest har just de vårdrelaterade infektionerna minskat. Däremot har trycksår och läkemedelsrelaterade skador ökat.

Var femte patient i Blekinge

Skillnaderna är också stora mellan olika landsting och regioner.

Här har andelen vårdtillfällen med skador ökat mest mellan 2013 och 2016:

 • Blekinge: 14,0 till 19,4
 • Kronoberg: 11,7 till 15,2
 • Värmland 14,5 till 17,6
 • Västernorrland: 12,7 till 18,6
 • Västra Götaland: 9,1 till 13,9

I andra landsting har andelen vårdskador istället minskat kraftigt:

 • Dalarna: 13,2 till 7,8
 • Jämtland: 31,1 till 12,5
 • Uppsala: 18,7 till 9,4
 • Västerbotten: 10,6 till 6,0
 • Örebro: 10,0 till 6,6

Stor risk för utlokaliserade

Journalgranskningarna visar också, som Vårdfokus berättat tidigare, att risken att drabbas av en vårdskada är mycket högre för utlokaliserade patienter, alltså de som vårdas på en annan avdelning än där de egentligen ska vara.

Bland utlokaliserade patienter var det dubbelt så vanligt med vårdskador. Trenden är också att allt fler patienter vårdas på fel avdelning.

– Det är oroande, säger Hans Karlsson på SKL.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida