Förbundet välkomnar stopp för upphandling av privata äldreboenden

Stockholms stad inför nu inspektörer som anhöriga, äldre och medarbetare kan vända sig till anonymt vid misstanke om missförhållanden på äldreboenden. Samtidigt stoppas alla upphandlingar av sådana boenden. ”Jättebra”, är Vårdförbundets Stockholmsavdelnings reaktion.

15 november 2011

Eva Nowak, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Stockholm, tycker att politikernas initiativ är jättebra.

– Det har gått för fort och det är då felen görs, oavsett om det är privat eller offentligt driven verksamhet det handlar om. Vi är för mångfald, men någon riktig sådan har inte funnits, bara ett val mellan kommunal verksamhet och de stora bolagen. Var är de små kooperativt ägda verksamheterna? frågar hon sig.

De missförhållanden som kommit i dagen inom det privata vårdbolaget Carema Care den senaste tiden och avslöjandena om att företagens vinster inte beskattas i Sverige har fått Stockholms stad att sätta ner foten. I väntan på ny lagstiftning stoppas alla upphandlingar i Stockholm som rör äldreboenden.

Det numera riksbekanta äldreboendet Koppargården i Vällingby kommer omedelbart att övergå i kommunal regi, medan den planerade upphandlingen av två andra boenden stoppas. Däremot finns det fortfarande nio andra boenden där det är oklart vad som kommer att ske.

Inget påskrivet

– Vi ska titta på vad vi kan göra juridiskt. Avtalen är inte påskrivna än, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) till Dagens Nyheter.

Under tiden som regeringen ser över lagstiftningen kommer också Stockholms stad att gå igenom hur upphandlingarna går till.

– De har inte följt det mönster vi hade hoppats på, det är någonting som fallerar. Värdegrund och bemanning finns med – trodde vi – men det händer saker i alla fall, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

”Jättebra initiativ”

Som ett första steg mot bättring inför Stockholms stad en central inspektionsenhet, där sjuksköterskor och läkare ingår. De oanmälda inspektionerna ska också bli fler samtidigt som missförhållanden ska kunna anmälas anonymt.

Måste vara proaktiv

Eva Nowak är nöjd med detta beslut.

– Äntligen! Man måste bli mer proaktiv och granska verksamheter innan det går så långt som i de aktuella fallen. Går det fel kan allt som byggts upp raseras lika fort. Och det är inte bra för någon, varken för medborgarna eller för verksamheterna. Nu när politikerna ser till att granska verksamheterna kanske vi äntligen kommer att få vad vi betalar för, säger hon.

60 procent av äldreomsorgen i Stockholm drivs i dag i privat regi. I Sverige är genomsnittet 15 procent.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida