Forskning. Enterovirus kan ligga bakom Crohns sjukdom

Forskning. Enterovirus kan ligga bakom Crohns sjukdom
Vad som orsakar Chrons sjukdom och hur den ska behandlas på bästa sätt är fortfarande inte helt klarlagt. Arkivbild: Mostphotos

Forskare har funnit enterovirus, en form av RNA-virus, hos samtliga barn med Chrons sjukdom som ingick i en studie. Fyndet kan förklara hur virus kan ta sig in i tarmens nervsystem.

I Sverige har flera tusen vuxna den inflammatoriska tarmsjukdomen Chrons och varje år insjuknar ytterligare cirka 100 barn och unga. Sjukdomen ger buksmärta, diarré och viktnedgång och i svåra fall kan den orsaka fistlar eller förträngningar i tarmen.

Genetisk koppling

Vad som orsakar sjukdomen är inte känt, men mutationer i 140 gener, varav en del har viktiga roller i immunförsvaret, har en genetisk koppling till sjukdomen. Att några av generna är viktiga för immunförsvaret mot RNA-virus är känt och var utgångspunkten för studien.

I en studie publicerad i dag ingick nio barn med avancerad Crohns sjukdom och femton barn där sjukdomen nyligen har debuterat samt en kontrollgrupp. Forskarnas fråga var om RNA-virus, särskilt enterovirus som kan infektera slemhinnan, kunde påvisas hos barnen med Chrons sjukdom.

Enterovirus i nervcellsganglier

Resultatet visade att det var så; Hos samtliga barn med Chrons sjukdom fanns rikligt med enterovirus i tarmen, medan kontrollgruppen hade minimala mängder eller inga virus alls. Två metoder gav samma resultat. Viruset fanns förutom i tarmslemhinnan även i nervcellsganglier i djupare delar av tarmväggen. Man såg också receptorer för en grupp av enterovirus i både tarmslemhinnan och i nervcellsganglier, vilket kan förklara hur virus kan ta sig in i tarmens nervsystem.

Fynden tyder också på att enterovirus skulle kunna lagras i nervceller i tarmen och spridas till olika delar av tarmen via nervtrådar. Det skulle kunna förklara att sjukdomen går i skov och att den ofta drabbar flera olika segment av tarmen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida