Första grundboken om säker vård

Första grundboken om säker vård

I morgon berättar sjuksköterskan Lena Sahlqvist om sin och överläkaren Marion Lindhs bok Säker vård på den medicinska riksstämman. Foto: Mia Carlsson

Snart är den här, Sveriges första grundbok i säker vård. Säkrare vård är också temat för årets medicinska riksstämma och i morgon medverkar en av bokens författare, sjuksköterskan Lena Sahlqvist, på svensk sjuksköterskeförenings seminarier där. UPPDATERAD klockan 17.00.

– Vår bok vänder sig till alla i sjukvården, från utbildningar till verksamhetsledningar. En säker vård handlar om att bygga ett säkert vårdsystem. Det kräver både ledningens engagemang, en kultur som möjliggör förebyggande, och patientinvolvering, säger Lena Sahlqvist, chef på avdelningen för uppdragsutbildning på Karolinska institutet i Stockholm.

Den nya patientsäkerhetslagen betonar patientens delaktighet. Det handlar inte bara om att vara med vid händelseanalyser då ett tillbud har inträffat eller vid riskanalyser inför förändringar av olika slag. Det kan också innebära att vara med i förändringsarbetet, till exempel delta i fokusgruppsintervjuer med storkonsumenter av vård. 

Uppmärksamma patienter

Olika former av självstyre är också vägar att öka patientens delaktighet och medverkan i vården. Det kan vara möjlighet att själv boka sin operationstid, eller drop in för diabetespatienter eller cellprovtagning.

– Patienterna är de bästa patientsäkerhetsväktarna. De ser otroligt mycket mer av risker och avvikelser än vi tror. Genom att använda sig av dem kan risker förebyggas. 

Enskilda medarbetare kan med ett dåligt uppförande och bemötande gentemot varandra eller patienterna innebära risker för patientsäkerheten.

– Vi har valt att kalla det för oprofessionella beteenden efter det amerikanska disruptive behavior som det finns forskning kring. Det kan till exempel vara ett obehärskat, obehagligt uppträdande. Kunskaperna har lett till att sjukhus i USA sätter in stödprogram för dessa läkare och sjuksköterskor, berättar överläkare Marion Lindh medicinsk rådgivare i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor i Stockholms läns landsting.

Prisat manus

Boken Säker vård – att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg har blivit försenad och kommer därför ut först i mars. Förra året fick författarna bokförlaget Natur och kulturs pris för bästa manus för litteratur inom sjuksköterskeprogrammet för just det manuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida