Gick med på uppsägning efter att ha stängt av respiratorn på eget bevåg

Förhandlingarna om barnsjuksköterskan som stängde av en respirator på Astrid Lindgrens barnsjukhus slutade i en uppgörelse. Hon slipper avsked och får sex månadslöner — men måste omedelbart lämna sin anställning.

Barnsjuksköterskan på Astrid Lindgrens barnsjukhus stängde av respiratorn för en för tidigt född pojke – utan att någon läkare var närvarande.

Sjukhuset hade inga skriftliga rutiner om vad som gällde när behandlingar skulle avslutas men rutinerna var väl kända, hävdade sjuksköterskans chefer. Sjuksköterskan själv uppfattade dock att hon hade fått en delegering av läkarna.

En arbetsrättslig utredning gjordes och Vårdförbundet kallades till en varselförhandling. När förhandlingarna inleddes för ett par veckor sedan ville arbetsgivaren avskeda sjuksköterskan – vilket skulle ha inneburit att hon måste lämna sin anställning utan någon ersättning.

Istället slutade det med en överenskommelse som innebär att sjuksköterskan slutar sin anställning. Det innebär att hon nu har lämnat sitt arbete, men med en ersättning på sex månadslöner,

Uppgörelsen innebär att varken sjuksköterskan eller arbetsgivaren kan resa några krav mot varandra. Den innebär också att sjuksköterskan inte kan söka ny anställning inom Stockholms läns landsting under de sex månader hon får lön. Inom andra landsting är det däremot fritt fram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida