Goda exempel på patientmedverkan för säker vård ska spridas i landet

Med den nya patientsäkerhetslagen ska patienterna vara med i arbetet med att skapa en säkrare vård. Sveriges kommuner och landsting presenterar nu fem områden där metoder och verktyg ska tas fram för hur patienternas medverkan ska kunna förverkligas.

Projektgrupperna har goda exempel från vården som inspiration i sitt arbete.  Satsningar i landstinget i Östergötland ska till exempel stå modell för den vägledning till personalen som en av de fem arbetsgrupperna ska ta fram för stöd till patienten och närstående när en vårdskada har inträffat.

Centrum för verksamhetsutveckling i Västra Götaland har testat en metod från Storbritannien där patienter och personal kan arbeta tillsammans med förbättringar. Den ska användas av gruppen som ägnar sig åt metoder för att leda och genomföra förbättringsarbete där patienter och personal medverkar på lika villkor.

Områdena har enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagits fram efter diskussioner på en workshop i augusti. Till sommaren nästa år ska alla metoder och verktyg vara framtagna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida