Gonorré ökar – klamydia minskar

Gonorré ökar – klamydia minskar
Trenden är ökande för gonorré sedan 1997. Källa: Smittskyddsinstitutet

På 70-talet fick flera tusen svenskar gonorré varje år. I dag är det en ganska ovanlig sjukdom, men trenden är att antalet fall ökar. Däremot minskar antalet klamydiafall något. Det visar statistik från Smittskyddsinstitutet.

År 2007 var antalet fall av klamydia som högst, bland annat på grund av förbättrad diagnostik. Sen dess har det skett en minskning.

Under första halvåret 2011 anmäldes 17 057 fall, en liten minskning jämfört med samma period året innan.

Mer än hälften av fallen var kvinnor. Medelåldern var 22 år för kvinnor och 25 år för män.

Oroande trend

När det gäller gonorré, den könssjukdom som smittade tusentals svenskar varje år på 70-talet, så är det en ganska ovanlig sjukdom i dag, men trenden är ökande sedan 1997, se diagram.

Det är oroande, anser Smittskyddsinstitutet, eftersom andelen bakteriestammar som är multiresistenta mot antibiotika ökar.

Första halvåret 2011 rapporterades 406 fall, jämfört med 390 fall under samma period året innan. Av fallen var 111 kvinnor och 295 män. Både bland män och kvinnor är gonorré vanligast i åldersgruppen 20-24 år.

De flesta smittas i Sverige

Klamydia är huvudsakligen heterosexuellt överförd och de allra flesta har blivit smittade i Sverige.

Bland de män som fått gonorré genom sex med män var 82 procent smittade i Sverige. Men av de som fått sjukdomen genom heterosexuellt sex var endast 46 procent smittade i Sverige och resten utomlands, de flesta i Sydostasien. Bland kvinnorna hade 78 procent smittats i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida