Gör det svårare att ta fel!

Tusentals patienter skadas varje år till följd av läkemedelsförväxlingar. Nu vill Nätverket för patientsäkerhet ta fram en prototyp på en ny sorts läkemedelsförpackning som gör det svårare att ta fel.

5 januari 2011

För att minska risken för förväxlingar bör förpackningarna ha enhetlig och tydligare text när det gäller medicinens namn och styrka. Dessutom vill man införa streckkoder på alla förpackningar och särskilda färgmarkeringar för farliga läkemedel och läkemedel som ska spädas.??

Det är Nätverket för patientsäkerhet som ställer krav på att läkemedelstillverkarna tar ansvar för att designa förpackningarna så att risken för förväxlingar minskas. ?

Diskussioner förs både med läke­medelsföretagen och Läkemedels­verket om hur det här konkret ska gå till. Vårdförbundet ingår i nätverket tillsammans med Läkarförbundet, Vårdföretagarna, Sveriges kommuner och landsting samt Patientförsäkringen.?

— Patientsäkerheten har hamnat allt mer i fokus och säkrare förpackningar som minskar risken för förväxlingar är en viktig del i arbetet, säger förbundsombudsman David Liljequist, Vårdförbundets representant i arbetsgruppen mot läkemedelsförväxlingar inom Nätverket för patientsäkerhet.

Läkemedelsföretagen har tidigare varit mer intresserade av att utforma förpackningar så att de ska stämma överens med det egna företagets varudesign, men enligt David Liljequist finns det tecken på att de kan ha börjat ändra inställning.?

— De inser att det är dålig marknadsföring att förknippas med läke­medelsförväxlingar, så de har ju också ett intresse av att lösa det här problemet, säger han.??

Några landsting har infört så kallade bör-krav på låg förväxlingsrisk när de upphandlar läkemedel. Bör-krav är inte tvingande, men ger poäng och därmed konkurrensfördelar vid upphandling. Flera landsting planerar nu att utöka kraven för att sätta ytterligare press på läkemedelsföretagen.?

I Danmark bytte man nyligen design på apoteksproducerade läkemedel efter en designtävling. Där använder man gul färgmarkering för särskilt farliga läkemedel, en streckad linje för läkemedel som ska spädas och en skala med fem färger för styrka.?

— Både i Danmark och England har man tagit fram intressanta modeller som vi kan utgå ifrån i arbetet med att skapa bättre förpackningar, säger David Liljequist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida