Göteborg. Marsch för säker vård

Demonstranterna fick hålla hårt i banderollen "Vår kunskap är nödvändig för säker vård" i blåsten under manifestationen i Göteborg.?

Kanske var det de iskalla vindarna som gjorde att bara ett hundratal, mestadels förtroendevalda, hade kommit för att delta i demonstrationen för säker vård.?

— Ja, vi hade nog räknat med många fler. Senast vi demonstrerade handlade det om löner och då var vi många hundra, säger Ann-Catrin Ahlgren, ledamot i Vårdförbundets styrelse i Västra Götaland.?

Men det var ändå en bestämd skara demonstranter som hördes lång väg när de skanderade ”Säker vård” längs Avenyn i Göteborg. ??

Både Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och avdelningsordföranden Marita Tenggren talade. De tog upp frågan om att det behövs en säkerhetskultur inom vården och en nollvision för vårdskador. För att uppnå det måste allas kunskaper användas fullt ut och det måste finnas utrymme för rast, vila och återhämtning.?

Tillräcklig finansiering är nödvändig för att kunna bedriva en säker vård, poängterade Marita Tenggren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida